ស៊ីស៊ីនអូនរួចមិនទទួលខុសត្រូវ ហើយថែមទាំងចង់ប្តឹងអូនទៀត

7481

រឿងរ៉ាវអាស្រូវដ៏កក្រើកនាពេលកន្លងថ្មីៗរវាងលោកសង្ឃឈ្មោះសៀប វាសនាជាមួយ និងនារីវ័យក្មេងសិស្សសាលាម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាអានីបានមានទំនាក់ទំនងស្នេហាអូនបងភ្លេចគិតរហូតឈានទៅដល់រួមរ័កគ្នាតែម្តង។តាមសម្តីរបស់នារីដែលជាសិស្សសាលបានបញ្ជាក់ថាពីដំបូងមុននឹងចាប់ផ្តើមរួមភេទជាមួយគ្នាគឺពួកគេបានមានទំនាក់ទនងស្នេហាជាមួយគ្នាតាមរយៈហ្វេសបុក មានពេលខ្លះពួកគេខលតាមឆាតហើយនារីសិស្សសាលាដោះអាវបង្ហាយដើមទ្រូងជូនលោកសង្ឃមើលទៀតផង ជួនពេលខ្លះនាងទៅជួបលោកសង្ឃដែលមានឈ្មោះថា សៀប វាសនាតែពីរនាក់ស្ងាត់ៗហើយលោកសង្ឃសៀប វាសនាតែងតែស្ទាប់អង្អែលខ្លួនប្រាណរបស់នាងហើយសុំរួមភេទជារឿយ តែនាងតែតែបដិសេធដោយនាងខ្លាចក្នុងការរួមភេទ។ ទោះបីជាការភ័យខ្លាចរបស់នាងដែលជាក្រមុំព្រហ្មចារីខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ទប់មិនឈ្នះចិត្តដែលចង់រួមរ័កនោះឡើយ ទីបំផុសនាងក៏បានប្រគេនខ្លួនប្រាណក្រមុំព្រហ្មចារីជូនលោកសង្ឃ សៀប វាសនាវាយប្រហាតាមតែអំពើចិត្តតែម្តងទៅ។

យូរខែថ្ងៃចេះតែកន្លងទៅក្រោយពីបានឆាន់ព្រហ្មចារីនារីសិស្សលាលាវ័យក្មេងរូបនោះរួចហើយក៏កើតចិត្តនឿយណាយចង់ភ្លក់របស់ថ្មី ក៏រកវិធីដោះដៃចេញពីនាងសិស្សសាលាតែម្តង។ដោយតែមូលហេតុនេះហើយទើបធ្វើឲ្យនារីសិស្សសាលារូបនោះមានការឈឺចាប់អួនណែនពើតផ្សាហួសថ្លែងមិននឹងស្មានថាលោកសង្ឃចោលម្សៀតរូបនោះហ៊ានក្បត់សន្យាថានឹងរៀបការជាមួយគ្នាក្រោយពេលរៀនចប់ ទីបំផុតនាងក៏ដាច់ចិត្តទម្លាយរូបភាពអាក្រាតកាយល្វែងលើតាមរយៈវីដេអូខល ដែលលោកសង្ឃសៀប វាសនាសុំឲ្យនាងដោះអាវចេញដើម្បីមើលសុដន់។

ក្រោយពីនារីសិស្សសាលាទម្លាយរឿងអាស្រូវនេះរួចមកលោកសង្ឃចោលម្សៀតសៀប វាសនាក៏បានសុំឲ្យនារីកម្សត់លុបរូបភាពអាម៉ាសចោលឲ្យអស់ តែនារីសិស្សសាលារូបនោះមិនព្រមលុបតាមការគម្រាមរបស់ខ្លួនលោកសង្ឃចោលម្សៀតរូបនោះក៏បានគម្រាមប្តឹងរូបនាង ដោយបានថតពាក្យបណ្តឹងផ្ញើគម្រាមនារីសិស្សសាលាតាមរយៈMessagerរួចចំអកឲ្យនាងថាចាំទទួលដីកាកោះហៅទៅ។

រឿងរ៉ាវអាស្រូវដ៏កក្រើកនាពេលកន្លងថ្មីៗរវាងលោកសង្ឃឈ្មោះសៀប វាសនាជាមួយ និងនារីវ័យក្មេងសិស្សសាលាម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាអានីបានមានទំនាក់ទំនងស្នេហាអូនបងភ្លេចគិតរហូតឈានទៅដល់រួមរ័កគ្នាតែម្តង។ តាមសម្តីរបស់នារីដែលជាសិស្សសាលបានបញ្ជាក់ថាពីដំបូងមុននឹងចាប់ផ្តើមរួមភេទជាមួយគ្នាគឺពួកគេបានមានទំនាក់ទនងស្នេហាជាមួយគ្នាតាមរយៈហ្វេសបុក មានពេលខ្លះពួកគេខលតាមឆាតហើយនារីសិស្សសាលាដោះអាវបង្ហាយដើមទ្រូងជូនលោកសង្ឃមើលទៀតផង ជួនពេលខ្លះនាងទៅជួបលោកសង្ឃដែលមានឈ្មោះថា សៀប វាសនាតែពីរនាក់ស្ងាត់ៗហើយលោកសង្ឃសៀប វាសនាតែងតែស្ទាប់អង្អែលខ្លួនប្រាណរបស់នាងហើយសុំរួមភេទជារឿយ តែនាងតែតែបដិសេធដោយនាងខ្លាចក្នុងការរួមភេទ។ ទោះបីជាការភ័យខ្លាចរបស់នាងដែលជាក្រមុំព្រហ្មចារីខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ទប់មិនឈ្នះចិត្តដែលចង់រួមរ័កនោះឡើយ ទីបំផុសនាងក៏បានប្រគេនខ្លួនប្រាណក្រមុំព្រហ្មចារីជូនលោកសង្ឃ សៀប វាសនាវាយប្រហាតាមតែអំពើចិត្តតែម្តងទៅ។ យូរខែថ្ងៃចេះតែកន្លងទៅក្រោយពីបានឆាន់ព្រហ្មចារីនារីសិស្សលាលាវ័យក្មេងរូបនោះរួចហើយក៏កើតចិត្តនឿយណាយចង់ភ្លក់របស់ថ្មី ក៏រកវិធីដោះដៃចេញពីនាងសិស្សសាលាតែម្តង។ដោយតែមូលហេតុនេះហើយទើបធ្វើឲ្យនារីសិស្សសាលារូបនោះមានការឈឺចាប់អួនណែនពើតផ្សាហួសថ្លែងមិននឹងស្មានថាលោកសង្ឃចោលម្សៀតរូបនោះហ៊ានក្បត់សន្យាថានឹងរៀបការជាមួយគ្នាក្រោយពេលរៀនចប់ ទីបំផុតនាងក៏ដាច់ចិត្តទម្លាយរូបភាពអាក្រាតកាយល្វែងលើតាមរយៈវីដេអូខល ដែលលោកសង្ឃសៀប វាសនាសុំឲ្យនាងដោះអាវចេញដើម្បីមើលសុដន់។ ក្រោយពីនារីសិស្សសាលាទម្លាយរឿងអាស្រូវនេះរួចមកលោកសង្ឃចោលម្សៀតសៀប វាសនាក៏បានសុំឲ្យនារីកម្សត់លុបរូបភាពអាម៉ាសចោលឲ្យអស់ តែនារីសិស្សសាលារូបនោះមិនព្រមលុបតាមការគម្រាមរបស់ខ្លួនលោកសង្ឃចោលម្សៀតរូបនោះក៏បានគម្រាមប្តឹងរូបនាង ដោយបានថតពាក្យបណ្តឹងផ្ញើគម្រាមនារីសិស្សសាលាតាមរយៈMessagerរួចចំអកឲ្យនាងថាចាំទទួលដីកាកោះហៅទៅ។

រឿងរ៉ាវអាស្រូវដ៏កក្រើកនាពេលកន្លងថ្មីៗរវាងលោកសង្ឃឈ្មោះសៀប វាសនាជាមួយ និងនារីវ័យក្មេងសិស្សសាលាម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាអានីបានមានទំនាក់ទំនងស្នេហាអូនបងភ្លេចគិតរហូតឈានទៅដល់រួមរ័កគ្នាតែម្តង។ តាមសម្តីរបស់នារីដែលជាសិស្សសាលបានបញ្ជាក់ថាពីដំបូងមុននឹងចាប់ផ្តើមរួមភេទជាមួយគ្នាគឺពួកគេបានមានទំនាក់ទនងស្នេហាជាមួយគ្នាតាមរយៈហ្វេសបុក មានពេលខ្លះពួកគេខលតាមឆាតហើយនារីសិស្សសាលាដោះអាវបង្ហាយដើមទ្រូងជូនលោកសង្ឃមើលទៀតផង ជួនពេលខ្លះនាងទៅជួបលោកសង្ឃដែលមានឈ្មោះថា សៀប វាសនាតែពីរនាក់ស្ងាត់ៗហើយលោកសង្ឃសៀប វាសនាតែងតែស្ទាប់អង្អែលខ្លួនប្រាណរបស់នាងហើយសុំរួមភេទជារឿយ តែនាងតែតែបដិសេធដោយនាងខ្លាចក្នុងការរួមភេទ។ ទោះបីជាការភ័យខ្លាចរបស់នាងដែលជាក្រមុំព្រហ្មចារីខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ទប់មិនឈ្នះចិត្តដែលចង់រួមរ័កនោះឡើយ ទីបំផុសនាងក៏បានប្រគេនខ្លួនប្រាណក្រមុំព្រហ្មចារីជូនលោកសង្ឃ សៀប វាសនាវាយប្រហាតាមតែអំពើចិត្តតែម្តងទៅ។ យូរខែថ្ងៃចេះតែកន្លងទៅក្រោយពីបានឆាន់ព្រហ្មចារីនារីសិស្សលាលាវ័យក្មេងរូបនោះរួចហើយក៏កើតចិត្តនឿយណាយចង់ភ្លក់របស់ថ្មី ក៏រកវិធីដោះដៃចេញពីនាងសិស្សសាលាតែម្តង។ដោយតែមូលហេតុនេះហើយទើបធ្វើឲ្យនារីសិស្សសាលារូបនោះមានការឈឺចាប់អួនណែនពើតផ្សាហួសថ្លែងមិននឹងស្មានថាលោកសង្ឃចោលម្សៀតរូបនោះហ៊ានក្បត់សន្យាថានឹងរៀបការជាមួយគ្នាក្រោយពេលរៀនចប់ ទីបំផុតនាងក៏ដាច់ចិត្តទម្លាយរូបភាពអាក្រាតកាយល្វែងលើតាមរយៈវីដេអូខល ដែលលោកសង្ឃសៀប វាសនាសុំឲ្យនាងដោះអាវចេញដើម្បីមើលសុដន់។ ក្រោយពីនារីសិស្សសាលាទម្លាយរឿងអាស្រូវនេះរួចមកលោកសង្ឃចោលម្សៀតសៀប វាសនាក៏បានសុំឲ្យនារីកម្សត់លុបរូបភាពអាម៉ាសចោលឲ្យអស់ តែនារីសិស្សសាលារូបនោះមិនព្រមលុបតាមការគម្រាមរបស់ខ្លួនលោកសង្ឃចោលម្សៀតរូបនោះក៏បានគម្រាមប្តឹងរូបនាង ដោយបានថតពាក្យបណ្តឹងផ្ញើគម្រាមនារីសិស្សសាលាតាមរយៈMessagerរួចចំអកឲ្យនាងថាចាំទទួលដីកាកោះហៅទៅ។

ស៊ីស៊ីនអូនហើយមិនទទួលខុសត្រូវថែមទាំងចង់ប្តឹងអូនទៀត

ចែករំលែក