ស្តាប់អាចារ្យអេនិយាយពីសុដន់របស់កញ្ញាCKហើយក្តៅខ្លួន(មានវីដេអូ)

2005

កុំឃើញអាចារ្យអេមានវ័យចំណាស់ ថាភ្នែកគាត់អន់នោះច្រឡំធំហើយ ការពិតភ្នែកគាត់នៅមុតខ្លាំងណាស់សូម្បីសុដន់បុគ្គលិកស្រីនៅABCក៏អាចារ្យអេអាចដឹងបានដែរថាជាសុដន់ស៊ីនឬក៏អត់នោះ។
តួរយ៉ាងកាលពីថ្មីៗកន្លងទៅនេះនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ស្ថានីយ៍វិទ្យុABC​ អាចារ្យអេបានប្រាប់ទៅដល់ប្រិយមិត្តប្រុសៗថាសុដន់របស់កញ្ញាCKការពិតប្រើរបស់កល់ឲ្យមើលទៅឃើញធំទេតើ មិនមែនឃើញធំនឹងជាធម្មជាតិឡើយ។
ក្រោយពីអាចារ្យអេថាសុដន់របស់ខ្លួនដាក់កល់ឲ្យមើលទៅឃើញធំ ត្រូវបានកញ្ញាCKបដិសេធន៍ទាំងសប្បាយចិត្តថាសុដន់របស់ខ្លួនស៊ីន១០០%។

ស្តាប់អាចារ្យអេនិយាយពីសុដន់របស់កញ្ញាCKហើយក្តៅខ្លួន

បើតាមការឲ្យដឹងពីបុគ្គលិកអ្នកលក់ផលិតផលរបស់ABCម្នាក់នៅខេត្តព្រៃវែងបានលើកឡើងថា មូលហេតុដែលអាចារ្យអេគាត់សម្គាល់ដឹងពីទំហំសុដន់របស់កញ្ញាCKនោះប្រហែលមកពីគាត់ លួចមើលសុដន់របស់កញ្ញាCKជាញឹកញាប់ហើយមើលទៅ ព្រោះធ្វើការជាមួយគ្នាបែបឃើញថ្ងៃខ្លះតូចថ្ងៃខ្លះធំទើបគាត់ហ៊ានអះអាងថាសុដន់របស់កញ្ញាCKការពិតមានទំហំតូចយ៉ាងដូច្នេះ។

ស្តាប់អាចារ្យអេនិយាយពីសុដន់របស់កញ្ញាCKហើយក្តៅខ្លួន ស្តាប់អាចារ្យអេនិយាយពីសុដន់របស់កញ្ញាCKហើយក្តៅខ្លួន

សូមទស្សនាវីដេូអាចារ្យអេថាសុដន់ckដាក់របស់កល់

 

ចែករំលែក